Voortgang in verandering

Lopen jullie vast in verandering?

 • Vraag jij je af hoe je iedereen in beweging krijgt?
 • Verandert er ondanks alle inspanningen weinig?
 • Komen mensen vooral met bezwaren ipv oplossingen?
 • Zegt men “ja”, maar doet men “nee”?

Dan help ik je graag!

Ik start altijd met een persoonlijk gesprek. Daarin vertel je waar je tegen aanloopt, wat jullie zelf al hebben gedaan en wat je graag wilt bereiken. Ik stel vooral veel vragen en denk met je mee in mogelijke oplossingsrichtingen. Als het klikt en we beiden overtuigd zijn van mijn toegevoegde waarde, doe ik een voorstel en maken we afspraken over onze samenwerking. Mijn begeleiding bestaat uit een of meerdere interventies:

Ter verheldering van wat er speelt en wat men wil bereiken

 • Individuele gesprekken met teamleden en leidinggevende(n)
 • Concreet verslag van de belangrijkste uitkomsten
 • Gezamenlijk in gesprek over de uitkomsten en het vervolg hiervan.

Ter bewustwording van eigen houding en gedrag

 • Observeren in teamoverleg of op de werkvloer en vragen stellen
 • Gezamenlijk in gesprek over de bevindingen en wensen
 • Concrete afspraken voor vervolg door team zelf of met mijn begeleiding

Om samen te werken aan het bereiken van doelen

 • Een of meer dagdelen / dagen, waarin je op verschillende manieren werkt aan de thema’s die spelen, bijvoorbeeld door: een goed gesprek, onderlinge uitwisseling, een opstelling, creatieve opdracht of ervaringsoefening met een acteur.
 • Er kan een ook gezamenlijke startbijeenkomst of eindbijeenkomst plaatsvinden.

Wat levert het jullie op? Je:

 • Weet hoe veranderprocessen in organisaties verlopen
 • Kent en begrijpt de zienswijze van collega’s
 • Bent je bewust van je eigen aandeel in de huidige situatie
 • Begrijp wat de “stip op de horizon” betekent voor houding en gedrag in je dagelijks werk
 • Maakt concrete afspraken met elkaar tav verantwoordelijkheden en voortgang
 • Ervaart beweging en zet samen een stap vooruit.

Vrijblijvend verder praten? Vul het contactformulier hiernaast in of bel me.