Klanten en opdrachten

Wie gingen je voor?

Zorg en welzijn
Talant, Martini Ziekenhuis, De Trans, Wenckebach Instituut (UMCG), Compressiezorg, Cosis, NNCZ, TSN Thuiszorg, Interzorg, RIWIS Zorg & Welzijn, De Friese Wouden
Onderwijs
CKC Drenthe, Cinop, Cedin, LBBO, Hogeschool Saxion, VSO School, Hogeschool Windesheim
Gemeente
Aa en Hunze, DDFK (ism Bureau Wesselink), Twenterand, Groningen, Tynaarlo
Kinderopvang
Kwaliteitskring Gastouderbureaus Overijssel, Nanny Service Nederland, , 4kids, Speelwerk, Vyvoj, COKD, Humanitas
Overig
It Fryske Gea, Arboned, Veiligheidsregio Flevoland, Stichting Het Drentse Landschap, St. Het Groninger Landschap, Preadyz, IVM

Cultuurverandertraject en MT-traject Coachend Leiderschap
Stichting Het Groninger Landschap
Rondom een aantal thema’s die speelden in de organisatie, heb ik bijgedragen aan een cultuurverandering. Na individuele gesprekken, input via vragenlijsten, volgde verslaglegging van de situatie en een perspectief. Vervolgens heb ik in een aantal sessies (in wisselende samenstellingen en met de hele organisatie) de onderlinge dialoog op gang gebracht. Daarna is elke afdeling zelf met de thema’s aan de slag gegaan.  Er is in een latere vervolgsessie met de hele organisatie een positieve vooruitgang geconstateerd. Een interne werkgroep houdt de thema’s actief. De MT-leden heb ik in een traject voor coachend leiderschap begeleid, wat bijdraagt aan de verdere gewenste stappen vooruit.

Verandertrajecten
Bijna 100 teams en tientallen leidinggevenden heb ik gecoacht en getraind om de omslag in werken, vanuit de visie en kernwaarden van organisaties, vorm te geven.

Thema’s:

 • Werken vanuit de Bedoeling (Wouter Hart)
 • Zelfstandigheid; meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid in het team
 • Vanuit het aangaan van de dialoog met elkaar, met de cliënt in gesprek
 • Vanuit eigen regie naar regie voor de cliënt
 • Werken aan kwaliteit middels opstellen en monitoren van verbeteracties
 • Meer samenwerken met mantelzorg en vrijwilligers
 • Het verdelen van taken en rollen op basis van kwaliteiten in het team.

Magda Ros, Gebiedsleidinggevende NNCZ:
“Carolien is een jaar lang teamcoach geweest op onze locatie in Haren. Zij kan heel goed de aansluiting vinden bij allerlei uiteenlopende personen, wint snel het vertrouwen en kan mensen heel goed een spiegel voorhouden. Ze kan mensen op een fijnzinnige manier confronteren en haar adviezen zijn op de persoon toegespitst. Fijn dat ze heel erg de afstemming heeft gezocht met mij als leidinggevende en ook mij gevraagd en ongevraagd gecoacht heeft. Het heeft er toe geleid dat we op onze locatie sterk gegroeid zijn in denken en handelen vanuit de visie, missie en kernwaarden van de organisatie. Waarbij accenten lagen op regie bij de cliënt, eigenaarschap bij de teams en communicatie”.

Jasper Postma, Afdelingsverantwoordelijke Interzorg:
“Ik heb Carolien leren kennen als een echte inspirator. Vol energie en passie weet zij mensen te motiveren, inspireren en te prikkelen. Carolien heeft mensenkennis, communiceert duidelijk, weet waar zij over praat en weet medewerkers uit hun comfortzone te halen. Dit maakt Carolien tot een professional, die op geheel eigen wijze mensen met een vertrouwensband aan zich weet te binden”.

Evelyne Koene, Projectleider De Werkvloer Centraal en coordinator De Academie:
“Carolien kan scherp analyseren en snel tot de kern komen van onderwerpen die spelen binnen teams. Ze is goed in staat om de teams te helpen met het verkrijgen van inzicht door te spiegelen en onderwerpen bespreekbaar te maken. Ze houdt de opdrachtgever, waar nodig, pro actief op de hoogte van ontwikkelingen”.

Sabya van Elwsijk, Expeditieleider De Werkvloer Centraal Interzorg,
“Zelden ben ik zo geraakt door enthousiasme en creativiteit, gecombineerd met een niet om ver te krijgen professionaliteit”.

Onderlinge communicatie en samenwerking
Regelmatig begeleid ik teamsessies tbv teamontwikkeling, waarbij onderstaande resultaten behaald zijn:

 • Een stevige basis van onderling begrip en vertrouwen
 • Effectief teamoverleg; oa. komen tot afspraken en besluitvorming
 • Duidelijkheid, afspraken, commitment en “drive” hier “staan” en “gaan” we voor
 • Elkaar aanspreken; feedback geven en ontvangen: kunnen, durven en doen
 • Praten “met” elkaar in plaats van “over” elkaar
 • Medewerkers voelen zich gehoord en ervaren dat zij ertoe doen
 • Ook als het “lastig” is, professioneel communiceren  – Omgaan met emoties